Main post

Trúc Nguyễn  đăng

Từ đôi bàn tay trắng đi lên cả 🙏

But EDM Musique

Từ đôi bàn tay trắng đi lên cả 🙏 Chia sẻ trong bài phỏng vấn mới đây với Kênh 14, 24k.Right cho biết anh sắp ra mắt một album có tên là "Nội dung nhạy cảm" và có khoảng 16 track. Album là sự chia sẻ cho mọi người về thế giới riêng củ…


But EDM Musique
But EDM Musique
Nguyễn Thanh Tài
Nguyễn Thanh Tài
Phản hồi
like 0
Lam Chi Nguyen
Lam Chi Nguyen