Main post

Lã Vụn   chia sẻ

Bạn ấy đang ở giai đoạn khó khăn nhất rồi!

    Thành viên của nhóm nhạc ITZY sẽ tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe cá nhân và tập trung vào việc điều trị và nghỉ ngơi. Sự cố này cho thấy một vấn đề quan trọng về tình trạng tâm lý và áp lực đối với các thần tượng K-pop. Công ty JYP Entertainment đã xin lỗi người hâm mộ và tạo điều kiện cho cô có thời gian để phục hồi sức khỏe.